Ady amin'ny famotsiam-bola


  Fahitan'ny manampahaizana vahiny ny zava-misy

Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités

Login Password
Register Forgot Password?


Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Tsara raha mivoaka ny trano miala sasatra kely mba ahazoana rivo-baovao hampirindra bebe kokoa ny fahasalamana

Asa
Ianareo izay teraka ny 11-20 Avril no ho tsara vintana anio eo @ fitadiavam-bola sy ny asa ka ataovy izay fantatrao fa mety @izany

Fitiavana
Andro tsara hanaovana « rendez-vous » ny andro androany ho anao izay miomana ny @izany.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Ho an′ireo izay marary sofina, mety hihetsika izany androany

Asa
Tsy araky ny heritreritrao ny vola miditra, tsy tokony ho gaga anefa fa ny vintana no mitondra an′izany

Fitiavana
Ataovy izay hirindran′ny fiainam-pitiavanao anio, ezaho mba tsy ho hisy ny fifamaliana.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Lavitra anao ny aretina,ka mahaiza mihazona ny hery hanananao

Asa
Mahaiza manararaotra fa miaraka aminareo ny vintana, na @ asa izany na @ fitadiavam-bola

Fitiavana
Milamina ny sehatry ny fitiavana @ ankapobeny ho anareo adizaoza fa aza manahy.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Tandremo ny sakafo mavesatra fa tsy tsara @ fahasalamanao izany anio

Asa
Ho an′ny mpitan-tsoratra na ny « secretaire », tokony hitandrina ianareo anio fa mety hanao fahadisoana @ zavatra atao

Fitiavana
Somary marisarisa ho an′ny sasany ny lafiny ara-pitiavana, nefa tsy natao hahakivy akory izany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Tandremo ny sakafo be sira fa tsy tsara ho an′ny fahasalamana izany.

Asa
Mizotra tsara ny asa anio ho an′ny mpitsabo

Fitiavana
Manalokaloka ady ny fiarahana ka mitandremà ianareo teraka ny 21-31 Juillet.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Maka rivotra madio matetika mba hampitombo ny hatsaran′ny fahasalamanao.

Asa
Mandiniha tsara alohan′ny hanao zavatra fa aza manaonao foana fa sao hanakorontana ny sainao izany

Fitiavana
Tsara raha asianao fanomezana kely tsy ampoizina homenao ny olon-tianao mba hampitombo ny fitiavany anao izany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Tsy ampy « Calcium » ny vatanao nefa ilainao izany mba hampitombo hery anao.

Asa
Ho an′ireo izay teraka ny 1er-10 Octobre dia tsara aminareo ny vintam-bola anio ka asio ezaka ny @izany mba hahitanao izay tokony anjaranao

Fitiavana
Andron′ny fahadisoam-panantenana atoato ka mandefera fotsiny.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Miaraka ary manampy anao ny vintana ara-pahasalamana atoato ka mahaiza manararaotra izany.

Asa
Fotoana fanararaotana ho an′ny olona manao asa tena izao fa miaraka aminy ny vintana, indrindra fa ho anareo 1er décan izay teraka ny 21-31 Octobre.

Fitiavana
Misy ny toetranao mety tsy zakan′ny olona miaraka aminao ka tena hampapary fo azy fatratra anefa izany, ka singanina manokana @izany dia ianareo 1er décan izay teraka ny 21-31 Octobre ihany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Mihinana sakafo ara-pahasalamana hatrany mba hoentina hanatsarana bebe kokoa ny toe-pahasalamanao.

Asa
Ho an′ny mpitarika na filoha @ antoko, mizotra tsara ny fanentanana izay ataonareo anio, indrindra fa ho an′ny 3ème décan izay teraka ny 11-20 Décembre

Fitiavana
Misy aminareo 3ème decan no hahita ny safidin′ny fony ny androany hariva, ka mba mivoahaboaha ny trano fa miaraka aminareo ny vintana.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Aza mahihitra amim-batana fa raha misy fanafody tokony ho vidina dia vidio

Asa
Mety ho be ny fivoaham-bola ka ilàna fitandremàna izany

Fitiavana
Anisan′ny fomba iray entina manatsara ny fiarahana ny fifampiresahana ka ataovy izany fa hahita vokatra tsara ianareo.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Raha tsapanao fa kely ny herinao dia manatona mpitsabo mialoha mba hisorohana an′izany

Asa
Ho anareo miasa momba ny fitantanam-bola, araho maso tsara izany anio fa mety hikorontana izany raha tsy misy ny fitandremana, indrindra fa ho an’ny 1er décan

Fitiavana
Fahavalon′ny fitiavana ny hasarotam-piaro diso toerana ka tandremo tsara izany
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
Mihinana voankazo masaka tsara mba hitondra vitamina sy calcium @ vatanao

Asa
Tsara ary manampy anareo 1er décan ny vintam-bola anio ka hararaoty

Fitiavana
Ianareo 1er décan hatrany no hanana vintana tsara anio raha ny fitiavana no resahina.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar