Ady amin'ny famotsiam-bola


  Fahitan'ny manampahaizana vahiny ny zava-misy

Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités

Login Password
Register Forgot Password?


Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Tandremo ny ratra ho anareo izay tia setrasetra fa tsy lavitra anareo izany anio, indrindra fa ho anareo 3ème décan izay teraka ny 11-20 Avril.

Asa
Tsy dia tsara ho anareo 2ème décan izay teraka ny 1er-10 Avril ny vintam-bola anio.

Fitiavana
Mety hisy ny adiady madinidinika, ka ny tokony ataonao dia ny mandefitra raha toa ka mbola azo leferina ihany, izany dia ho anareo 2ème décan ihany koa.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Mbola tokony hitandrina hatrany fa mbola tsy mipetraka @ toerany ny vintana ara-pahasalamana ho anareo 1er décan.

Asa
Sarotra ny fitantanana satria kely ny vola miditra, tsy tokony ho kivy @izany ahefa fa mbola hisava ihany izany.

Fitiavana
Tsy dia milamina tsara ny vintam-pitiavana ho anareo 1er décan ka tokony hitandrina @izany ianareo anio.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Misy aminareo adizaoza no mahatsiaro reradreraka ka ny hotra no tokony atao ho fanalahidin?izany.

Asa
Tsy dia tsara loatra ny vintam-bola anio ho an?ny teraka ny 21-31 Mai ka tandremo tsara ny fitantanana.

Fitiavana
Milamina ny sehatry ny fitiavana anio ho anareo 2ème décan ka ataovy izay hahatsara ny fiarahanareo roa bebe kokoa hatrany.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Manga ny lanitra ara-pahasalamana ka mahaiza mampiasa izany, indrindra fa ho anareo 1er sy 3ème décan izay teraka ny 21-30 Juin sy ireo izay teraka ny 11-20 Juillet.

Asa
Fotoana fanararaotana ho an?ny olona manao asa tena izao fa miaraka aminy ny vintana, indrindra fa ho anareo 2èmesy 3ème décan.

Fitiavana
Maloka ho anareo 2ème décan izay teraka ny 1er-10 Juillet ny vintam-pitiavana anio ka mitandremà ianareo.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Tsy milamina ny fizotry ny fahasalamana ho an?ny alahasaty ka ilàna fitandremana izany, indrindra fa ho an?ny 1er décan izay teraka ny 21-31 Juillet.

Asa
Tsy dia misy fitomboany loatra ny vola eo an-tanana fa ny mivoaka ihany angamba no tena betsaka ka mandraisa fepetra, dia mbola ho anareo 1er décan ihany.

Fitiavana
Ho lalovan-drahona ihany koa anefa ny eo @ sehatry ny fitiavana ho anareo alahasaty izay teraka ny 21-31 Juillet ka mitandremà mba tsy hisy ny fifamaliana.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Marefo ny toe-pahasalaman?ny asombola izay teraka ny 21-31 Août ka tokony hitandrina.

Asa
Fotoana tsara hitadiavan-bola izao ho anareo 1er décan ka mahaiza mihetsika.

Fitiavana
Manga ny lanitra eo @ sehatry ny fitiavana anio ho an?ireo izay teraka ny 21-31 Août.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Mbola marefo ny toe-pahasalaman?ny adimizana izay teraka ny 11-20 Octobre ka tokony hitandrina hatrany izy ireo.

Asa
Tsy dia mandeha ny asa ataonareo anio satria raha ny fahitana an?izany dia misy fidinana ny vintana arak?asa.

Fitiavana
Milamina ny sehatry ny fitiavana ho anareo adimizana, indrindra fa ho anareo teraka ny 1er-10 Octobre.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Eo anivon?ny fahasalamana ny ankamaroan?ny alakarabo @izao tontolon′andon′ny talata izao.

Asa
Azo lazaina fa misy ihany ny vola miditra na kely aza izany.

Fitiavana
Tsara ho an?ny ankamaroan?ny alakarabo ny fitiavana anio, indrindra fa ho an?ny 1er décan izay teraka ny 21-31 Octobre.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Mety hihetsika ny aretim-bavony ho an′ireo izay manana olàna @izany ka teraka ny 21-30 Novembre, ka tsara raha misoroka an′izany dieny mialoha.

Asa
Tsy milamina ihany koa ny vintan′asanareo ka mitandremà tsara @izay asa atao atoato.

Fitiavana
Mitandremà ihany koa ianao fa zavatra mety tsy ampoizina dia mety hiteraka olàna eo @ sehatry ny fitiavana.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Mbola marefo ho anareo 3ème décan aloha ny sehatry ny fahasalamana hatr@izao ka ilàna fitandremàna hatrany ihany koa izany ho anareo adijady.

Asa
Miaraka aminareo 1er décan izay teraka ny 21-31 Décembre ny vintam-bola ka hararaoty izany.

Fitiavana
Malomaloka ho anareo 2ème décan ny fitiavana anio, ka mitandremà manoloana izany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Misy aminareo adalo no harary satria mandalo olàna ny vintana ara-pahasalaman′izy ireo ka mahaiza mikolokolo tsara ny fahasalamana.

Asa
Mety ho zavatra tsy ampoizinao dia hiteraka olàna ao @ toeram-piasana ka mitandremà @izany ianao atoato, indrindra fa ho anareo 1er décan izay teraka ny 21-31 Janvier.

Fitiavana
Misokatra ho anareo izay teraka ny 1er-10 Février ny hafaliana eo @ fiainam-pitiavana anio ka ataovy izay hahatsara ny fiarahanareo.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
Tsara ary tsy misy ahiana ny toe-pahasalaman′ny alohotsy izay teraka ny 11-20 Mars anio.

Asa
Mbola ao anatin′ny fahasahiranana arak′asa ny vintanareo izay teraka ny 21-29 Février aloha @izao ka saino sy diniho tsara ihany izay tokony atao @izany mba tsy hanahirana anao ny fisian′izany.

Fitiavana
Mandalo olàna ny vintam-pitiavana ho anareo 1er décan izay teraka ny 21-29 Février ka tsara ho anareo ny mitandrina tsara @izany.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar