(23/09 - 22/10)
Adimizana
Jolay 2021

Ho anareo 2eme decan izay teraka ny 1er-10 Octobre, tsy dia ambinina loatra ianareo eo amin′ny sehatry ny vola manomboka ny 1er-26 juillet ka mahaiza mitantana fa sarotra ny mahita vola, tsy dia hahitana fiovana ihany koa ny amin′ny fizotry ny asa, mety hisy aza ny olana mahakasika izany ho an′ny sasany. Ho anareo 3eme decan izay teraka ny 11-20 Octobre kosa dia mbola sarotra ho anareo ny hahita vola manomboka ny 20 juillet ka mahaiza mitsitsy.Aza atao tsirambina ihany koa ny asa atao.

AndroanyNomanin' ny ASTROMANIA