(20/01 - 18/02)
Adalo
Fanandrona : 21 Septembra 2018

Fahasalamana : Tokony hiala sasatra kely ianao fa reraka raha fahitana anao.

Asa : Na dia tsy ampy aza ny an-tanana dia mahaiza mitantana an?izany mba tsy hahatafidiranao @trosa.

Fitiavana : Raha misy ny disadisa dia mahaiza ny mifandamina raha mbola tiana hitohy ny fiarahana.
Fanandrona Septembra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA