(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fanandrona : 21 Septembra 2018

Fahasalamana : Mitombo hery hatrany ianao satria mbola mitoetra ao aminao ny vintana ara-pahasalamana.

Asa : Raha hainao tsara ny mandrindra ny fotoanao @ zavatra rehetra izay ataonao dia mizotra mora ny sisa.

Fitiavana : Aza atao ho fahazarana fotsiny ny mitia fa mba asio fiovana kely izany : ohatra hoe fiarahana mitsangatsangana, miara-mivoaka misakafo any @ restaurant, sns?.
Fanandrona Septembra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA