(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fanandrona : 21 Septembra 2018

Fahasalamana : Ho anao mpanao fanatanjahan-tena, andro tsara @izany izao ka anjaranao sisa no mandahatra ny fandaharam-potoanao.

Asa : Ho an?izay manana heritreritra te hampitombo ny volany anio, afaka manao izany tsara izy ireo fa miaraka aminy ny vintana.

Fitiavana : Misy aminareo 1er decan no hahita ny safidin?ny fony ny androany hariva, ka mba mivoahaboaha ny trano fa miaraka aminareo ny vintana.
Fanandrona Septembra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA