(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fanandrona : 18 Janoary 2018

Fahasalamana : Mahaiza mikolokolo ny fahasalamana fa mora miova raha ny fahitana azy.

Asa : Raha tsy hainao ny mitantana ny volanao dia ho mora foana ny hivoahany ka hanahirana anao ny vokatra izany avy eo.

Fitiavana : Mahaiza manambitamby ny olona miaraka aminao mba hampitombo ihany koa ny fitiavany anao.
Fanandrona Janoary
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA