(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fanandrona : 19 Novambra 2017

Fahasalamana : somary andalovana aretin-doha ianao ka tsara raha manao satroka foana hiarovana an′izany.

Asa : be asa ianao anio ka lasa sorisorena;tsy dia misy ny vola miditra fa mahaiza mitantana.

Fitiavana : manga ny lanitra raha resaka fitiavana no jerena,milamina koa ny ara-tsosialy.
Fanandrona Novambra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA