(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fanandrona : 24 Septembra 2017

Fahasalamana : ho tsara ny fahasalamanao anio raha haianao ny mikolokolo ny vatanao.

Asa : handalo ny vintana eo @asanao sy ny fidiram-bolanao ka hararaoty fa tsy hay ny fivadik′io rahampitso.

Fitiavana : raha hainao ny mitandrina dia hizotra milamina ny fitiavanao anio.
Fanandrona Septembra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA