(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fanandrona : 19 Oktobra 2018

Fahasalamana : Ho tsara ny fahasalaman?ireo izay teraka ny 11-20 Décembre raha hain?izy ireo no mandamina tsara ny sainy.

Asa : Milamina ny sehatry ny vola anio ary afaka mampitombo an?izany haingana ianao raha mahay mihetsika.

Fitiavana : Mety ho iray aminareo roa no ho sorisorena anio ka zary ho milamina ny fiainam-pitiavanareo, indrindra fa ho anareo izay teraka ny 11-20 Décembre ihany.
Fanandrona Oktobra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA