(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fanandrona : 24 Septembra 2017

Fahasalamana : marefo ny fahasalamanareo sagitaire @ankapobeny ka mitandrema.

Asa : misy aminareo alakaosy izay mbola tsy an′asa no hahita asa ato ho ato satria mbola tsy akaikinareo ny vintana.

Fitiavana : raha sorisorena ianao dia mahaiza mifehy tena mba tsy hiteraka disadisa eo @fiarahanareo roa izany.
Fanandrona Septembra
RahampitsoNomanin' ny ASTROMANIA