Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités
Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Tsara ny toe-pahasalamana amin′ny ankapobeny ary tsy misy tokony hampanahy ny amin′izany.

Asa
Miankina @ ezaka izay ataonao ihany no hampitombo ny vola eo am-pelatananao.

Fitiavana
Mila mitandrina ihany ireo izay teraka ny 1er-10 Avril fa malomaloka ny vintam-pitiavanareo anio.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Mila mitandrina ara-pahasalamana ianareo adaoro mahakasika ny taovam-pananahana fa mora miditra ny aretina, indrindra fa ho an′ny teraka ny 21-30 Avril.

Asa
Tantano tsara ihany koa izay vola eny an-tanana fa mety ho sarotsarotra ny ahitana an′izany anio.

Fitiavana
Mety hisy ny disadisa ka mitandrema ianareo 1er decan izay teraka ny 21-30 Avril.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Mavitrika tsara ny ankamaroanareo adizaoza anio satria milamina tsara ny fizotry ny fahasalamany.

Asa
Tokony handroso tsara ny asa ataonao anio noho ny fanananao hery sy tanjaka entina miatrika an′izany.

Fitiavana
milamina tsara ny sehatry ny fitiavana anio ho anareo izay teraka ny 11-20 Juin ka tokony hanaovana zavatra tsara eo @ fiarahanareo roa izany.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Tsara ho anareo 1er decan izay teraka ny 21-30 Juin ny toe-pahasalamana anio.

Asa
Raha mahay mihetsika ianao dia mety hahita tombony @ asa atoato ka ataovy tsara.

Fitiavana
Tsy misy ny olana mahakasika ny fitiavana ho an′ny ankamaroan′ny asorotany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Tsy tsara aminao ny mifamaly @olona anio, indrindra fa ho anao izay manana aretim-po ka teraka ny 21-31 Juillet.

Asa
Mety hisy olana na fahatarana ny asa @ ankapobeny ka mitandrema ianareo 1er decan izay teraka ny 21-31 Juillet.

Fitiavana
Mety hisy ny disadisa ara-pitiavana ka mitandrema ianareo 1er decan.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Tandremo ny fihetsika mafy loatra ho anareo izay teraka ny 1er-20 Septembre fa mety hisy fiantraikany @ fahasalamanareo izany anio.

Asa
Mety hisy fahatarana ny asa ka mitandrema ianareo asombola @ ankapobeny.

Fitiavana
Malomaloka ny sehatry ny fitiavana anio ka diniho tsara izay fiteny sy fihetsika mety hasehonao manoloana ny olon-tianao.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Mizotra milamina ny toe-pahasalamanareo adimizana, indrindra fa ho an′ireo izay teraka ny 1er-20 Octobre.

Asa
Mizotra tsara ny asa ho an′ireo izay amperin′asa ka teraka ny 1er-20 Octobre, indrindra fa ireo izay miasa @ toeram-pisakafoanana.

Fitiavana
Mila mitandrina ianareo izay teraka ny 1er -10 Octobre eo @ fizotry ny fitiavana fa mety hisy olana kely mandalo.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Mbola mitohy hatr@ izao aloha ny fanananao hery sy tanjaka, ka ataovy hatrany izay hitohizan′izany mba hahatsara ny fizotry ny fahasalamanao misimisy kokoa.

Asa
Tsy misy ny olana mahakasika ny vintam-bolanao fa miankina @ fiezahanao mitady azy sisa.

Fitiavana
Ho an′ireo izay teraka ny 21 Octobre -10 Novembre dia milamina ny sehatry ny fitiavana anio.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Mbola tokony hitandrina hatrany fa mbola tsy mipetraka @ toerany ny vintana ara-pahasalamana ho anareo 2eme sy 3eme decan.

Asa
Somary mampanahirana ihany raha ny fahitana ny toe-bolanao ka tandremo tsara ny fitantanana.

Fitiavana
Tokony hitandrina tsara ianareo eo @ sehatry ny fitiavana anio fa manalokaloka ady raha ny fahitana an′izany ho anareo 3eme decan izay teraka ny 11-20 Decembre.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Tsara ny fizotry ny fahasalamanareo adijady ho an′ny anio.

Asa
Aza dia be fandaniana @ zavatra tsy dia ilaina loatra ao an-tokantrano.

Fitiavana
Tokony ho tandremanao tsara ny fihetsika ataonao anio mba tsy hampisy olana eo @ fitiavanao, indrindra fa ho anareo 2eme decan.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Ireo izay teraka ny 21-31 Janvier ihany no tokony hitandrina eo @ fahasalamana anio fa marefo ho azy ireo izany.

Asa
Mety hisy olana eo @ asa ianao atoato ka mitandrema ihany, indrindra fa ho anareo 1er decan.

Fitiavana
Tandremo fa mety hisy ny hevitra tsy mitovy ka hampifamaly anareo roa anio, izany dia mbola ho anareo 1er decan ihany.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
Ilana fitandremana ny fahasalamana, indrindra fa mahakasika ny tongotra ho anareo izay teraka ny 1er-20 Mars.

Asa
Handalo fahasahiranana ara-bola ny ankamaroan′ny alohotsy ka samia maka fepetra avy ny tsirairay avy.

Fitiavana
Amin′ny ankapobeny dia milamina tsara ny sehatry ny fitiavana @ity andro anio ity, indrindra fa ho an′ireo izay teraka ny 21 Fevrier-10 Mars.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar