Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités


Ici commence le menu


Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Tsara raha mihinana sakafo natoraly hatrany ianao mba hampitombo ny hery hanananao.

Asa
ataovy milamina ny asa fa hahita tombony @ izany ny sasany aminareo alahamady atoato.

Fitiavana
Tsy misy ny ol�na eo @ sehatry ny fitiavana @ ankapobeny, azo lazaina fa milamina ny @izany.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Mety ho harerahana kely no hahazo anao anio, ezaho ny manala an?izany @ alalan?ny hotra mba tsy hitarika aretina ho anao.

Asa
Mila mitandrina kely ny mpiasa birao anio fa misy tsy filaminana kely ny vintana mahakasika ny asa, indrindra fa ho anareo 1er d�can izay teraka ny 21-30 Avril.

Fitiavana
Tandremo ny famoahana teny tsy voahevitra fa mety hampiady.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Raha tsapanao fa misy ny tsy azoazonao @ vatanao dia manatona mpitsabo fa aza manao dokotera tena.

Asa
Ho anareo mpivarotra, ho mora aminao foana ny hidiran?ny vola anio raha hainao ny manintona ?Client?.

Fitiavana
Marina fa tsy mba saro-piaro ny ankamaroan?ny adizaoza, indrindra fa ny lehilahy, nefa na izany aza dia mba harovy ihany ny olona miaraka aminao indraindray na tsy osan?andro aza.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Misy aminareo asorotany no mahatsapa fa maivamaivana, mirindra tsara ny ara-pahasalamana, anisan?izany indrindra ianareo 1er d�can.

Asa
Raha hoarina @ vehivavy sasany ny vehivavy asorotany dia anisan?ny vehivavy tena tia miasa, io no tena zava-dehibe aminy.

Fitiavana
Milamina ny sehatry ny fitiavana anio, indrindra fa ho an?ny 1er d�can ka ataovy izay fantatrao fa mety hanatsarana ny fiarahana.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Mety hihetsika ny areti-maso androany ho an?ireo izay manana ol�na @izany ka teraka ny 21-31 Juillet.

Asa
Ho anareo mivarotra dia mety tsy hahita tombony mihitsy anio satria tsy eo akaikinareo ny vintana ka mitandrem� noho izany.

Fitiavana
Tandremo ny fikasian-tanana fa tsy tsara ary tsy mamaha ol�na.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Tandremo ny harerahana fa manakorontana ny fizotry ny fahasalamanao.

Asa
Nihataka anareo 2�me d�can izay teraka ny 1er-10 Septembre ny vintam-bola ka aza gaga raha tsy misy fidirany izany anio.

Fitiavana
Andro mora handravonana disadisa ny andro androany ka atovy izany ho anao izay manana ol�na ara-pitiavana ka teraka ny 21-31 Ao�t.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Ho anao izay mpanao fanatanjahan-tena dia tandremo ny harerahana be loatra.

Asa
Raha hainao ny mitandrina anio dia mety hampidi-bola izay asa ataonao androany, dia mbola singanina manokana @izany ihany ianareo 2�me d�can adimizana izay teraka ny 1er-10 Octobre.

Fitiavana
Tsara ny tontolon′ny fitiavana anio ho an′ny ankamaroan′ny adimizana.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Mila rivotra madio ny toe-pahasalamanao ka manokana fotoana hakana izany.

Asa
Tandremo ny fampindramam-bola anio fa mijaly ianao vao tafaverina izany.

Fitiavana
Mety hanana ol�na ara-pitiavana ny sasany aminareo Alakarabo anio ka tokony hitandrina ny tsirairay.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Tsy dia misy hatahorana loatra mahakasika ny toe-pahasalaman′ny alakaosy atoato.

Asa
nihataka anareo 2�me d�can ihany koa ny vintam-bola ka tsy tokony ho gaga ianao raha tsy misy ny vola miditra atoato.

Fitiavana
Andro tsara sady manambina anareo alakaosy ny andro androany ka ataovy izay fantatrao fa metyho entina hanatsarana ny fiarahana.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Tsara ho anareo adijady ny fizotry ny fahasalamana @ ankapobeny.

Asa
Raha misy ny vola dia mahaiza mampiasa izany fa aza mahihitra amim-batana fa ny vola anie fitady e!

Fitiavana
Ataovy izay hampilamina ny fiarahana fa tsara ny vintana @ ankapobeny.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Mety hisy aminareo adalo sasany no manana ol�na @ fandehanana ran′orona, ka mitandrem� anio fa mety hihetika izany, indrindra fa ho anareo 1er d�can izay teraka ny 21-31 Janvier.

Asa
Mety tsy hahitana mangirana mihitsy ny fidiram-bola atoato ho an′ny sasany aminareo adalo, tsy tokony ho kivy anefa fa vintana mihitsy no misy fidinana.

Fitiavana
Tsy manambina anareo izay teraka ny 21-31 Janvier ny andro anio raha toa ka hamboraka fitiavana.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
tsy misy hatahorana mahakasika ny fahasalamana ho an?ny alohotsy @ ankapobeny.

Asa
Miaraka aminareo 1er d�can ny vintam-bola raha hitady na hampiasa izany ianareo anio.

Fitiavana
Ianareo izay teraka ny 21-29 F�vrier no handalo fotoana tsara atoato eo @ sehatry ny fitiavana ka hararaoty.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar