Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités


Ici commence le menu


Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Mananontanona ho anareo ny ratra ka mitandremà ianareo 1er décan @ fampiasana zava-maranitra.

Asa
Mety hisy fidinana ny vintam-bola ho anareo 2ème décan ka ataovy tsara ny fitantanana.

Fitiavana
Sarotra ny manapa-kevitra irery ka mba mifampidiniha ihany.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Ratsy ampitazanana ny toe-pahasalamanao ka mba malina hatrany, indrindra fa ho an?ny 2ème décan.

Asa
Mety tsy hamokatra afa-tsy ny tahiry ka fotoana hamerana ny fandaniam-bola izao.

Fitiavana
Mikorontana ny lafim pitiavana ho an?ireo teraka ny 1er-10 Mai ka mila fandinihana.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Tandremo ny harerahana fa mety hitarika aretina ho anao izany, indrindra fa ho anareo 3ème décan.

Asa
Fidifidio ihany ny olona tokony hindramam-bola na hampindramana vola fa sao miteraka olàna.

Fitiavana
Mila mitandrina @ fandraisana fanapahan-kevitra tsy amim-piheverana mba tsy ho tonga nenina ho anao izany aoriana.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Tokony hitandrina amin?ny sakafo mamy loatra na be sira loatra fa mety hanimba ny fahasalamanao izany, indrindra fa ho anareo izay tsy dia salama loatra.

Asa
Misokatra ho anareo ny vintana anio eo @ sehatry ny vola ka mahaiza manararaotra, indrindra fa ho anareo 2ème décan.

Fitiavana
Ao anatin′ny olàna ny vintam-pitiavanareo 3ème décan @izao fotoana izao ka mitandremà ihany mba tsy hisian′ny fifamaliana.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Mila mitandrina ara-pahasalamana ianareo 2ème décan fa somary marefo ho anareo izany.

Asa
Mizotra tsara ny asa ho an′ny 3ème décan, ka ataovy izay mety mba hahazoanao fisondrotan-toerana.

Fitiavana
Ezaho mba ho lavitry ny olàna ny fiainam-pitiavanao.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Raha ny fahitana ny vintanareo asombola mahakasika ny fahasalamana dia marefo izany, indrindra fa ho anareo 3ème décan.

Asa
Mahaiza mitsitsy ary ataovy tsara ny asa na dia tsy araky ny eritreritrao aza ny zava-miseho.

Fitiavana
Azo lazaina fa tsara ho anareo 3ème décan ny sehatry ny fitiavana anio.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Mizotra tsara ny lafin′ny fahasalamana ho anareo adimizana @ ankapobeny.

Asa
Tandremo ny andrakandrana amin′ny zavatra atao fa tsy hahitam-bahaolàna izany.

Fitiavana
Ho lalovan-drahona kely ny sehatry ny fitiavana anio ho an′ny teraka ny 11-20 Octobre.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Tsara ny toe-pahasalamana @ ankapobeny, indrindra fa ho anareo 2ème décan.

Asa
Misokatra ny vintana mahakasika ny vola sy ny asa atoato ho anareo 2ème décan ka hararaoty ihany.

Fitiavana
Milamina ny sehatry ny fitiavana, indrindra fa ho anareo 2ème décan.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Tsy misy ahiana ny fizotry ny fahasalamana ho anareo alakaosy.

Asa
Mizotra tsara ihany koa ny asa sy izay zavatra atao @izao faramparan′ny herinandro izao.

Fitiavana
Azo lazaina fa tsy misy ihany koa ny olàna mahakasika ny fitiavana ho anareo alakaosy @ ankapobeny.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Tandremo ny sakafo matsiro matetika loatra fa miteraka aretina, indrindra fa ny ″goute″.

Asa
Mety hisy tsy filaminana mahakasika ny asa ho anareo adijady ka ilàna fitandremana ny momba izany.

Fitiavana
Milamina ho anareo 3ème décan kosa anefa ny eo @ sehatry ny fitiavana ny tontolon′andro androany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Mila mitandrina ianao @izao fiovaivan′ny toetr′andro izao fa mora miditra ny aretin′andoha, indrindra fa ho an′ny 2ème décan.

Asa
Tsara ny tontolon′andro anio raha ny sehatry ny asa no asian-teny.

Fitiavana
Tandremo ny teny avoaka sao tsy voatandrinao ka hiteraka disadisa eo aminareo roa.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
Mety harary vavony ianao raha toa ka tsy mitandrina @ hanina izay mety ho fadin′izany, indrindra fa ho anareo 3ème décan.

Asa
Ianareo 2ème décan no ho tsara vintana atoato eo @ sehatry ny vola sy ny asa ka mahaiza manararaotra.

Fitiavana
Mahaiza mifampizara mba hanamafisana ny firindran′ny fitiavanareo.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar