Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités
Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Mampihetsika ny aretim-bavony ny fisotroana toaka matetika ka mitandrema amin′izany ianareo izay teraka ny 21-31 Mars atoato.

Asa
Aza mikoropaka rehefa manao zavatra fa manimba ny asa ataonao izany.

Fitiavana
Tsy maintsy mandalo fisedrana foana ny fitiavana ka aza kivy.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Tsy voatery hety aminao ny fanafody hanin′ny hafa ka mitandrema tsara.

Asa
Tsy hahitana fahombiazana ny fifamaliana lava amin′ny mpiara-miasa ka tsara ihany ny mitandrina ny amin′izany.

Fitiavana
Aza variana milalao loatra fa sao hanenenana izany any aoriana.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Mavitrika tsara raha ny fahitana anao.

Asa
Ho tojo fahombiazana tokoa ianao anio amin′ny asa ataonao ka mazotoa.

Fitiavana
Hararaoty ny andro anio mba hiainanareo roa ny tena fahasambarana, indrindra fa ianareo izay teraka ny 21-31 Mai.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Tsy tokony hanao reraka loatra ianareo izay teraka ny 21-30 Juin fa marefo ny toe-pahasalamanareo.

Asa
Manaova jeri-todika ny asa vita mba ahafahana hiatrika ny manaraka indray.

Fitiavana
Maloka ny sehatry ny fitiavana ka mitandrema ianareo adaoro izay teraka ny 21-30 Juin.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Tandremo ny fady ara-pahasalamana fa miteraka olana.

Asa
Mila mailo mba tsy ho voatampoka fa be ny tsy tia anao.

Fitiavana
Maro ny mpisompatra amin′ny tokantrano ka mba mailo ihany.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Milamina ny fizotry ny fahasalamana @ ankapobeny.

Asa
Tsara ny rivotra iainana ao am-piasana satria ny samy tanora no tafaraka.

Fitiavana
Ataovy matotra ny fiarahana dia manana tanjona amin′izay.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Ho tsara ny fahasalaman′ireo izay teraka ny 21-30 Septembre raha hain′izy ireo ny mandamina tsara ny sainy.

Asa
Tandremo ny fitantanam-bola ho anareo izay teraka ny 1er-10 Octobre.

Fitiavana
Ao aminao ny fahatokisan-tena ka tohizo.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Raha ny eo @ sehatry ny fahasalamana dia azo lazaina fa milamina izany @ ankapobeny, indrindra fa ho an′ireo izay teraka ny 21-31 Octobre.

Asa
Milamina ny toe-bola ho anareo alakarabo @ ankapobeny, nefa tandremo tsy hanao fandaniana be.

Fitiavana
Hiraikitra ho tadidy ao anatinao ny hamamin′ny fiarahanareo.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Tsara ny toe-pahasalamana anio ho an′ireo izay teraka ny 1er -10 Decembre.

Asa
Tsara ny safidinao fa ny manatanteraka no sisa.

Fitiavana
Maka namana fa tsy ho vitanao irery ny ataonao.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Borosio tsara ny nify fa io ihany koa no antoky ny fahasalamana manokana.

Asa
Miaraha mikaroka vahaolana amin′ireo mpiara-miasa akaiky anao raha toa ka misedra olana ianao.

Fitiavana
Manana fahasahiana fa tsy hisy olona hanatom-potsiny izany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Ialao ny fanahiana fa miteraka aretin′andoha izany.

Asa
Tsara ny matotra sy malina amin′ny asa atao mba ahafahana miroso amin′ny tsaratsara kokoa.

Fitiavana
Aza atao fahazarana ny zavatra atao fa sao hankaleo.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
Havitrika tsara ny ankamaroanareo alohotsy anio satria hiankinan′ny hery sy tanjaka ny toe-pahasalamanareo.

Asa
Rehefa misy ny fiaraha-miasa dia tsara foana ny vokatra.

Fitiavana
Hahita ilay tena nonofinofisinao tokoa ianao anio satria miaraka aminao ny vintana.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar