Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités


Ici commence le menu


Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Mbola ao aminao ny fahavitrihana izay mitondra hery sy tanjaka ho an?ny tenananao, indrindra fa ho anareo 2 me d ca izay teraka ny 1er-10 Avril.

Asa
Misokatra ho anareo ihany koa ny vintam-bola anio ka mahaiza manararaotra.

Fitiavana
Milamina ny sehatry ny fitiavana, indrindr fa ho an?ny 2 me d can teraka ny 1er-10 Avril.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
Mananontanona ny sery ka mila mitandrina ianareo 1er d can ihany anio @ fisotroana zavatra mangatsiaka be.

Asa
Tandremo ny tosa fa sady mamono no mamelona ka arakaraky ny fitantananao azy.

Fitiavana
Fahavalon?ny fitiavana ny hasarotam-piaro diso tafahoatra ka tandremo.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
Manaova fanatanjahan-tena madinidinika mba hihazonana ny hery hanananao.

Asa
Mahaiza mampiasa vola @ fomba haingana mba hampitomboina izany.

Fitiavana
Hajao ny olona miaraka aminao mba hahasambatra ny fiarahanareo roa maharitra.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Tsara ny fizotry ny toe-pahasalaman?ireo izay teraka ny 21-30 Juin anio, tsy misy tokony hatahorana.

Asa
Tsy mbola hahitana mangirana ny vintam-bolanao anio, izany dia ho an?ireo izay teraka ny 11-20 Juillet.

Fitiavana
Mila fanomezana ny fitiavana indraindray ka ataovy fa manamafy ny fitiavany anao izany.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
Ho an?ny 2 me d can izay teraka ny 1er-10 Ao t dia m dia milamina ny ara-pahasalamana.

Asa
Hiditra ny vola raha mahay mihetsika ny @izany inao ka mahaiza mitantana.

Fitiavana
Milamina ihany koa ny sehatry ny fitiavana ho anareo 2 me d can.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
Ataovy izay hiazonanao ny hery sy tanjaka ao aminao mba ho tomombana hatrany ny fahasalamanao.

Asa
Misy tohana eo @ lafin?ny asa ho an?ny sasany aminareo asombola ka tsara raha arahinao maso akaiky izany, indrindra fa ho anareo izay teraka ny 1er-10 Sept.

Fitiavana
Tsara raha miaraka mandeha miala ny Tanana kely ianareo mpifankatia.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
Mitaky ny harerahana ao @ lamosina ka tsara raha manatona mpanotra haingana ianao mba tsy hitarika aretina ela ho anao izany.

Asa
Aoka hitovy tanteraka ny fitantananao ny namanao sy ny mpiara miasa aminao dia ho tsara lalandava ny vokatra ho azonao.

Fitiavana
Maloka ny sehatry ny fitiavana ka il na fitandremana izany, indrindra fa ho an?ny 2 me d can izay teraka ny 1er-10 Octobre.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
Hiankinan?ny hery sy tanjaka ny tontolon?andronareo alakarabo anio.

Asa
Tsy misy ol na ny vintam-bolanao, indrindra fa ho an?ny 1er d can izay teraka ny 21-31 Octobre.

Fitiavana
Amin?ny ankapobeny aloha dia milamina ny sehatry ny fitiavana.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
Ho an?ireo izay miasa momba ny fanatanjahan-tena sy asa vatana dia miaraka aminareo ny hery sy tanjaka anio ka hararaoty, indrindra fa ho anareo 2 me d can.

Asa
Mety hiditra ny vola anio ka mila mitandrina ihany koa ianao @ fivoahany.

Fitiavana
Ataovy izay ahasambatra anareo roa anio fa tsar any vintam-pitiavana.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
Misy aminareo efa nahazoazo tanona no hihetsika ny fanaintainana @ vanin-taolana ka mitandrem tsara ianareo, indrindra fa ny teraka ny 1er-10 Janvier.

Asa
Tokony hindram-bola ianao mba hampitomboanao ny tanjaky ny asanao.

Fitiavana
Aza atao ho fahazarana fotsiny ny mitia fa mba asio fiovana kely izany : ohatra hoe fiarahana mitsangatsangana, miara-mivoaka misakafo any @ restaurant, sns?.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
Tandremo ny ratra ho anareo mampiasa zava-maranitra sy mandratra anio.

Asa
Mety hisy tohana eo @ lafin?ny asa ka ilana fitandremana izany manomboka izao.

Fitiavana
Ho anareo vehivavy, sorisorena ny iray aminareo mivady anio ka ny tsy fitandremana kely fotsiny dia mety hiteraka ol na, indrindra fa ho an?ny teraka ny 21-31 Janvier.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
Ao aminao ny hery sy ny tanjaka ka mahaiza mampiasa izany @ izay hil na azy, indrindra fa ho anareo 1er d can teraka ny 21-29 F vrier.

Asa
Tokony hizara fahefana bebe kokoa amin?ny mpiara miasa aminao ianao dia hahavita asa betsaka noho izao.

Fitiavana
Andro tsara aminareo 1er decan ny andro androany ka ho maro aminareo no ahita ny anjarany, ao anatin?izany ianareo 1er d can.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar