Rue Rolland Garros Toamasina 501


Toujours plus de nouveaut?s !


des informations et des actualités


Ici commence le menu


Tononandro Androany(21/03 - 19/04)
Alahamady
Fahasalamana
Hiankinan’ny fahasalamana tsara ny tontolon’andronareo alahamady fa aza manahy

Asa
mila mitandrina tsara ianareo fa misy tsy filaminana ny vintan’asanareo , misy ihany koa ny vintam-bola raha hainao ny mikofoka

Fitiavana
tsara aminareo koa ato ho ato raha ny eo @fitiavana ka ataovy izay hanatsarana bebe kokoa ny fiarahana ,milamina tsara koa ny eo @ara-tsosialy @ankapobeny.
(20/04 - 20/05)
Adaoro
Fahasalamana
tandremo ny sira be loatra ho an′ireo izay manana olana @tosi-dra

Asa
mety hanana olana arak′asa ianareo nefa ny vintana no mahatonga an′izany ka tsy tokony ho kivy fa miezaha hatrany , manana vintam-bola tsara ny nakamaroanareo adaoro fa aza manahy

Fitiavana
raha misy ny olana dia ny fifampiresahana milamina no vaha-olana @izany , milamina tsara kosa ny eo @sosialy.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(21/05 - 20/06)
Adizaozo
Fahasalamana
harerahana no mety hahavoa anao ka lanjalanjao ihany ny zavatra atao izay mety ho tratra ny herinao

Asa
miaraka aminao ny vintana ka anjaranao ny manao izay handaminanao ny asanao sy ny toe-bolanao

Fitiavana
mety hisy aminareo no handalo olana ara-pitiavana ka ilana fitandremana izany mba tsy ho tena goavana , tsy dia tsara loatra koa ny eo @sosialy fa tandremo.
(21/06 - 22/07)
Asorotany
Fahasalamana
Raha ny eo @lafin′ny fahasalamana dia tsara izany fa aza manahy

Asa
hoan′izay mitady asa dia tsara ny vintana anio ka hararaoty ny mandefa demande na mandeha mitady , mahaiza mitsitsy vola ihany ianareo ato ho ato fa somary kelikely ny fidirany

Fitiavana
milamina ny fitiavanareo ka mahaiza manararaotra , tsara ihany koa ny ara-tsosialy.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/07 - 22/08)
Alahasaty
Fahasalamana
raha milamina ny sainao dia milamina toraka izany ihany koa ny fizotry ny fahasalamanao

Asa
mbola azo lazaina fa miaraka aminao ny vintan′asa ,tsara ihany koa ny vintam-bola ka mahaiza manararaotra

Fitiavana
raha mahay mifanaja ianareo roa dia milamina ny fiarahanareo , milamina tsara ny ara-tsosialy fa aza manahy.
(23/08 - 22/09)
Asombola
Fahasalamana
marefo hoan′ny fahasalamanao ny tenda ka anjaranao ny manao izay tokony tsy hitrangan′ny aretina

Asa
mila mitandrina ny mpiasa tany fa tsy tokony hanitrika voly anio fa mety tsy hahazoana vokatra tsara izany , misy kosa ny vola miditra fa aza manahy

Fitiavana
tsara ary mitondra fasoavana hoanareo vierge ny vintana anio hoan′izay manana fikasana hanangana tokantrano , milamina koa ny sosialy.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(23/09 - 22/10)
Adimizana
Fahasalamana
ao anatin′ny fotoanan′ny fahasalamana ny ankamaroanareo adimizana anio

Asa
na dia eo aza ny olana madinidinika @lafin′ny asa hoan′ny sasany aminareo anio dia azo lazaina fa mizotra tsara izany @ankapobeny , tsara koa ny vintam-bola

Fitiavana
tsy misy ahina ny fitiavana fa mizotra tsara izany , milamina koa ny ara-tsosialy.
(23/10 - 21/11)
Alakarabo
Fahasalamana
raha ny eo @sehatry ny fahasalamana dia milamina izany

Asa
hoan′ny manao asa momba ny soratra sy ny fanaovana hoso-doko dia andro tsara ho azy ireo atsy ho atsy , tandremo ny fitantanana fa ratsy ny vintam-bola

Fitiavana
raha hainao ny mitandrina dia hizotra tsara ny fiainam-pitiavanao , mila tandremana ny ara-tsosialy fa somary ratsiratsy.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(22/11 - 21/12)
Alakaosy
Fahasalamana
marefo ny fahasalamana mandalo kely fotsiny anefa izany ka aza manahy

Asa
azo lazaina fa mizotra tsara ny asa @ankapobeny , miditra ihany koa ny vola

Fitiavana
milamina ny fiarahana satria miaraka aminao ny vintam-pitiavana , tsara koa ny ara-tsosialy.
(22/12 - 19/01)
Adijady
Fahasalamana
mahaiza mikolokolo ny fahasalamana mba hateza

Asa
ataovy tsara ny fitantanana ao antokantrano mba hampilamina ny fizotry ny fiainana indrindra fa eo @lafin′ny vola , mizotra tsara kosa ny asa fa aza manahy

Fitiavana
@ankapobeny dia milamina ny fitiavana ny tontolo andro anio , tsara ny lafin’ny ara-tsosialy.


© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar


(20/01 - 18/02)
Adalo
Fahasalamana
ho feno hafaliana ny tontolo andro anio satria ao aminao ny hery sy ny tanjaka

Asa
kalio tsara ny asa izay hataonareo fa misy sasany aminareo mety hanao fahadisoana , misy ny vola miditra fa aza manahy

Fitiavana
tandremo ny fihetsika sy ny fiteny fa mety hiteraka olana ara-piaraha monina sy ara-pitiavana.
(19/02 - 20/03)
Alohotsy
Fahasalamana
tandremo ny ratra na accident hoan′ireo izay miasa mahery setra toy ny mpanao fanatanjahantena,miaramila na mpikapa ala

Asa
tandremo mafy koa ny asa fa tsy ao aminao mihitsy ny vintana , misy kosa ny fidiram-bola

Fitiavana
mila tandremana tsara ihany koa ny fitiavana fa somary ratsiratsy izany , milamina kosa ny sosialy @ankapobeny.
© 2013 Radio Voanio & Astromania Madagascar